telefon+420 608 684 665  e-mail tomasek.skladka@centrum.cz


Rychlý kontakt

Skládka Tuněchody s.r.o.
provoz Tuněchody u Chrudimi

GPS: N 49° 58.618 E 15° 51.105


Mirek Panchártek
vedoucí provozu
tel: +420 777 086 869

Ceník

Likvidace stavebních odpadů
Ceník odpadů povolených k recyklaci

Kód
odpadu
Název Kategorie Cena
(Kč/t)
170101 Beton do 50cm O 150,-
170101 Beton nad 50 cm O 250,-
170101 Železobeton O 400,-
170103 Tašky a keramické výrobky O 160,-
170107 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických odpadů O 290,-
170107 Porobeton, ytong bez příměsí O 800,-
170302 Asfaltové směsi mimo 170301 (doplnění informací níže) O 490,-
170504 Zemina a kamení (vhodná pro třídění) O 220,-
170504 Zemina s příměsí jílu do 50% O 350,-

Do zařízení může být přijata pouze odpadní asfaltová směs (170302), která splní požadavky kvalitativní třídy ZAS-T1 a ZAS-T2 (rozbory Příloha č.1 130/2019 Sb.)

ZAS-T1 celkové množství polyaromatických uhlovodíků maximálně 12 mg/kg sušiny
ZAS-T2 celkové množství polyaromatických uhlovodíků od12 do max. 25 mg/kg sušiny

V případě znečistění např. papírem, dřevem, plasty... a u betonu, asfaltu příměs zeminy, bude účtována přirážka k ceně, v krajním případě odpad nemusí být do zařízení přijat.